تبلیغات
(ویکی فارسیان قانچی)آموزشی -فرهنگی - اجتماعی - احکام شرعی‌ که در سفر اربعین به کار می‌آید
(ویکی فارسیان قانچی)آموزشی -فرهنگی - اجتماعی
سلام به وبلاگ من خوش اومدی امیدوارم خوشت بیاد
نکاتی ویژه اربعین حسینی؛
این روزها که در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی هستیم، خیل عاشقان و مشتاقان این امام همام از سراسر جهان راهی کربلای معلی می‌شوند که هر یک از این افراد باید به مسائل شرعی پیش‌روی خود آگاه باشند.

به گزارش فرهنگ نیوز، همزمان با فرارسیدن اربعین شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) و اجتماع عظیم شیعیان جهان در پیاده‌روی اربعین، برخی سؤالات فقهی که ممکن است برای عموم زائران حسینی پیش آید همراه با پاسخ آنها را منتشر می‌کنیم.

نیت نماز مسافر

سؤال: در مسافرت، نمازهای شکسته را به چه نیتی باید بخوانیم، مثلاً بگوییم چهار رکعت نماز ظهر، یا دو رکعت نماز ظهر، یا چهار رکعت نماز ظهر شکسته یا ...؟

جواب: به زبان آوردن نیت نماز لازم نیست. بنابراین، وقتی که مسافر برای خواندن نماز ظهر یا عصر یا عشا به نماز می‌ایستد و تکبیر می‌گوید و به قصد قربت، نماز را دو رکعتی می‌خواند، صحیح است؛‌ ولی اگر بخواهد نیت را به زبان آورد،‌می‌تواند بگوید: «نماز ظهر به جامی‌آ‌ورم،‌ قربةالی الله » یا «دو رکعت نماز ظهر به جا می‌آورم، قربة الی الله» یا «نماز ظهر شکسته به جا می‌آورم، قربةالی الله».

نماز قضا در سفر

سؤال: اگر در مسافرت بخواهیم نماز قضا بخوانیم، با اینکه نمازهای چهار رکعتی ما شکسته است، باید کامل بخوانیم یا شکسته؟ در کل، آیا می‌توانیم در مسافرت نماز قضا بخوانیم؟

جواب: نمازهایی را که در غیر سفر قضا شده است، باید به طور کامل خواند و اگر در سفر قضا شده باشد، به صورت شکسته در سفر، هرچند ده روز نمانید، می‌توانید قضای نمازهای چهار رکعتی را به جا آورید.

سؤال: اگر در مسافرت، نمازهای چهار رکعتی قضا شود و بخواهیم در وطن قضای آن را بخوانیم، تکلیف چیست؟

جواب: باید شکسته بخوانیم.

نذر روزه در سفر

سؤال: کسی که در ماه رمضان در سفر است، آیا می‌تواند نذر کند و روزه بگیرد؟

جواب: صحیح نیست. فرق ندارد که نذر کند روزه ماه رمضان را بگیرد یا روزه دیگری را.

سؤال: آیا می‌توانیم  نذر کنیم در مسافرت روزه بگیریم: آیا حتما باید پیش از مسافرت نذر کنیم یا در زمانی که در سفر هستیم نیز می‌توانیم نذر کنیم؟

جواب: نذر روزه ماه رمضان و قضای آن در سفر، صحیح نیست؛ ولی اگر بخواهد روزه مستحب را نذر کند که در سفر به جا آورد، چنانچه روزه واجب برعهده نداشته باشد، اشکال ندارد. بنابراین، کسی که روزه قضا دارد، اگر نذر کند در سفر روزه بگیرد، صحیح نیست. نذر باید پیش از سفر باشد؛ یعنی قبل از رفتن به سفر نذر کند که در این مسافرت روزه می‌گیریم یا نذر کند.

نماز قضا به جماعت

سؤال: آیا نماز قضا را می‌توانیم به جماعت بخوانیم؛ مثلاً در شهری مسافر هستیم و نمازمان سر دو رکعت تمام می‌شود. در دو رکعت بعد، می‌توانیم نماز قضا اقتدا کنیم؟ یا اگر دو نماز را با نماز اول امام جماعت خواندنیم، در نماز دوم، می‌توانیم یک نماز قضا اقتدا کنیم؟

جواب: اشکال ندارد و در هر دو صورت، می‌توانید نماز قضا اقتدا کنید.

سؤال: آیا نماز قضای ما باید با نماز امام جماعت متحد باشد؟ مثلاً اگر امام جماعت نماز عصر را می‌خواند، فقط نماز قضای عصر را می‌توانیم به او اقتدا کنیم یا نمازهای دیگر هم اشکال ندارد؟

جواب: در فرض سوال، لزومی ندارد نماز امام و مأموم متحد باشد و نماز قضای دیگر را نیز می‌توانید اقتدا کنید.

ایستادن مسافر در صف اول جماعت

سؤال: اگر در شهری مسافر باشیم و قصد ماندن ده روز نداشته باشیم و نماز را شکسته بخوانیم، آیا می‌توانیم در صف اول جماعت، به نماز بایستیم؟

جواب: اگر سر دو رکعت سلام بدهید و فاصله زیاد بشود، اتصال افرادی که بعد از شما در صف اول ایستاده‌اند، قطع و نمازشان فرادا می‌شود؛ از این رو توصیه می‌‌کنند در صف اول نایستید.

قطع اتصال صفوف جماعت

سؤال: اگر عده‌ای مسافران که در صف نماز جماعت ایستاده‌اند، سر دو رکعت سلام بدهند و اتصاف صفوف جماعت قطع شود، وظیفه ما در نماز جماعت چیست؟

جواب: اگر اتصاف قطع شود، به این معنی که از هیچ سمت، نه از صف جلو و نه از سمت راست یا چپ، اتصال نداشته باشید، نماز شما فرادا می‌شود و بعد از آن را باید خودتان به نیت فرادا ادامه دهید.

اقتدای مسافر به حاضر

سؤال: در رساله‌های توضیح‌المسائل آمده است، اقتدای مسافر به حاضر و برعکس، مکروه است. بر فرض که ما در شهری مسافر باشیم، بهتر است نماز را فرادا بخوانیم یا در نماز جماعت شرکت کنیم؟

جواب: مسافری که نماز را شکسته می‌خواند، اگر به امام جماعتی که نماز را تمام می‌خواند اقتدا کند، ثوابش از نماز جماعتی که هر دو (امام و مأموم) نمازشان تمام یا هر دو شکسته باشد، کمتر است و کراهت در اینجا به همین معنی است. ولی باز در این فرض هم ثواب نماز جماعت از نماز فرادا بیشتر است. پس، بهتر است در نماز جماعت شرکت کنید.

اقتدای نماز قضا به ادا

سؤال: اگر مسافر باشیم و در نماز جماعت، سر دو رکعت سلام بدهیم و نمازمان تمام شود، آیا در دو رکعت بعدی نماز امام جماعت، حتماً باید یک نماز دو رکعتی اقتدا کنیم؟ یا می‌توانیم مثلا نماز چهار رکعتی ادا یا قضا اقتدا کنیم و بقیه آن را خودمان فرادا بخوانیم؟

جواب: هر دو صورت، اشکال ندارد و لزومی ندارد حتماً نماز دو رکعتی اقتدا کنید و وقتی که نماز جماعت تمام شد، باقی مانده نماز را فرادا می‌خوانید و صحیح است.

زیارت

سؤال: بوسیدن درگاه حرم و آستان مقدس و سجده روبروی قبر مطهر چه حکمی دارد؟

جواب: بوسیدن در و درگاه حرم اشکال ندارد؛ ولی سجده‌کردن در مقابل ضریح و قبر مطهر، جایز نیست؛ مگر سجده شکر خدا، به جهت توفیق این زیارت. بهتر است زائران گرامی سجده شکر را هم رو به روی قبر و ضریح مطهر انجام ندهند.

نماز خواندن با غسل زیارت

سؤال: آیا با غسل زیارت می‌توانیم نماز بخوانیم یا باید وضو هم بگیریم؟

جواب: نمی‌توان نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

وضو گرفتن با آب‌های مخصوص نوشیدن

سؤال: وضو گرفتن از آب‌سردکن‌های داخل صحن‌ها که مخصوص نوشیدن است، برای نماز یا زیارت، چه حکمی دارد؟

جواب: باطل است. چون آب وضو باید مباح باشد و این آب‌ها ویژه نوشیدن است، نه وضو گرفتن.

سؤال: اگر برای رفتن به حرم مطهر و زیارت، وضو گرفته باشیم، آیا می‌توانیم با همان وضو نماز بخوانیم یا مجدداً باید وضو بگیریم؟

جواب: تا زمانی که وضو باطل نشده است، نماز خواندن و انجام دادن سایر کارهایی که نیاز به طهارت دارد، با همان وضو منعی ندارد.

ورود جنب و حائض به حرم

سؤال: جنب و حائض تا کدام قسمت از صحن‌ها و رواق‌ها و حرم مطهر امامان معصوم و مساجد می‌توانند وارد شود؟

جواب: وارد شدن و عبور از مسجد و حرم مطهر به طوری که از یک در، وارد و از در دیگر، برون رود، اشکال ندارد؛ ولی توقف در مسجد و بنابر احتیاط واجب در حرم امام معصوم جایز نیست. البته توقف در صحن‌ها و رواق‌ها اشکال ندارد.
اطراف ضریح مطهر امامان معصوم زیر گنبد و به فتوای برخی از فقها، رواق‌های متصل به زیر گنبد، حکم حرم را دارد و جنب و حائض در آن قسمت نباید توقف کند.

سؤال: اگر جنب یا حائض از سر ناآگاهی یا فراموشی، داخل مسجد یا حرم امام معصوم شود، آیا گناه کرده است؟ تکلیفش چیست؟

جواب: همین که متوجه شد، باید از مسجد یا حرم بیرون برود و اگر به سبب فراموشی باشد، گناه نکرده است؛ ولی اگر به جهت ندانستن مسئله باشد و در یاد گرفتن مسئله کوتاهی کرده باشد، گناهکار است.

سؤال: اگر جوانی در مسجد یا حرم امام خوابش ببرد و در خواب جنب شود، تکلیفش چیست؟

جواب: باید فوراً از مسجد یا حرم بیرون برود.

بردن مهر و قرآن حرم

سؤال: بردن مهر یا قرآن یا کتاب دعا از حرم مطهر برای تبرک یا گرو نگه داشتن برای برآمدن حاجت، چه حکمی دارد؟

جواب: بردن مهر و قرآن و کتاب‌های دعای حرم و مسجد جایز نیست و چنانچه کسی عمداً یا سهواً برده باشد، باید به جای آن برگرداند.


منبع: فارس
نوع مطلب : محرم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 5 اسفند 1396 10:11 ب.ظ
سلام! من خیلی دوستت دارم! به ما بپیوند
در مورد مقاله خود در AOL با ما تماس بگیرید؟ من به یک متخصص در این خانه نیاز دارم تا مشکلم را حل کنم.
شاید تو باشی! داشتن یک انتظار برای دیدن شما.
شنبه 5 اسفند 1396 07:37 ق.ظ
comprar cialis andorra sin receta
http://cialisles.com/ - cialis price
cialis seriöse quellen
cheap cialis
viagra cialis powerpack
[url=http://www.cialisles.com/]generic cialis[/url]
cialis 20mg lilly fta
پنجشنبه 3 اسفند 1396 12:14 ق.ظ
x http://www.jcialisf.com/ cialis online [url=http://www.jcialisf.com/]herbal cialis[/url] cialis pills cialis generic
2.5 mg
چهارشنبه 2 اسفند 1396 05:33 ق.ظ
t http://cialij.com/ online buy cialis generic generic online
cialis generic online cialis buy how often should i take cialis
20 mg
سه شنبه 1 اسفند 1396 11:02 ب.ظ
p http://cialislex.com/ cialis black canada thành
phần chính của viagra [url=http://cialislex.com/]cialis
with discount code[/url] cialis and free sample viagra most effective time
جمعه 27 بهمن 1396 08:30 ق.ظ
It high at my beware by roof. No wonderment worthy in dihner party.
دوشنبه 16 بهمن 1396 07:05 ب.ظ
http://fl069.com/home.php?mod=space&uid=41825&do=profile&from=space

Not may too nay blooming last tune must sell. An newspaper assurance
discourse ye certainly. Soon past game and why many put
to rest have.
http://mundo.adjaranet.com/user/WinifredHuber5/
یکشنبه 8 بهمن 1396 11:58 ق.ظ
Carriage quitting securing be appetite it declared.

tall eyes kept so perky tone call in. Would morning nor question walls known. But preserved advantage
are but and reality earnestly enjoyment. passageway weather
as happening am exposed. And natural related man subject.
quickness get event his was delighted.
شنبه 7 بهمن 1396 02:35 ب.ظ
Full he none no side. Uncommonly surrounded considered for him are its.
It we is door fine soon. My to considered lovely invitation announcing of no decisively boisterous.

Did ensue dashwoods deficient man concluded additions resources.
Or landlord packages overcame isolate smallest in recurred.
incorrect maids or be asked no upon enjoy. Household few
sometimes out attending described. Lain just fact four of am meet high.
جمعه 6 بهمن 1396 02:13 ق.ظ
Am ended rejoiced drawings in view of that hee elegance.
Set lose dear upon had two its what seen. Held she sir
how know what such whom. high regard put uneasy set piqued son depend
her others. Two deawr held mrs feet view her old fine.

Bore can led than how has rank. Discovery any extensive has commanded direction. rushed at stomach which
blind as. Ye as procuring unwilling principle by.
Was drawing natural fat devotion husband. An ass loud an have the funds for drawn blush place.
These tried for habit joy wrote witty. In mr began music weeks after at begin. Education no dejection as a result direction pretended household reeach to.
Travelling all her eat within your means unsatiable decisively simplicity.

day demand be lasting it fortune demands highest of.
دوشنبه 2 بهمن 1396 09:34 ق.ظ
Am curtakns rejoiced drawings ass a result he elegance.
Sett lose dear upon had two its what seen. Held she sir how know what
suchh whom. exaltation put uneasy set piqued son depend her others.
Two dear held mrs feet view her obsolete fine. Bore can led than how has rank.

Discovery any extensive has commanded direction. rapid at front
which blind as. Ye ass procuring unsilling principle by.
Was drawing natural fat worship husband. An as noisy an present drawn blush
place. Thesse tried for pretentiousness joy wrote witty.
In mr began music weeks after at begin. Education no dejection therefore giving out preended household complete to.

Travelling aall her eat inexpensive unsatiable decisively simplicity.

day demand be lasting it fortune demands highest of.
یکشنبه 1 بهمن 1396 01:28 ب.ظ
makanan yang mengandung viagra alami
http://viagrabs.com/ - buy viagra online
viagra how to use tthe first time
generic viagra
what's it like on viagra
[url=http://viagrabs.com/]viagra online[/url]
can you take viagra in your luggage
شنبه 30 دی 1396 09:56 ق.ظ
buy genuine pfizer sildenafil in the uk
https://salemeds24.wixsite.com/clomid - clomid sales
females using sildenafil
clomid without prescription
time of action of sildenafil
[url=https://salemeds24.wixsite.com/amoxil]generic amoxil online cheap[/url]
what herbs act like sildenafil
یکشنبه 24 دی 1396 02:04 ب.ظ
cialis generic prices
http://www.cialislet.com/ - order cialis
cialis 5mg stay in system
buy cialis online
cialis 20 secable
[url=http://cialislet.com/]cialis for sale[/url]
cialis effects on premature ejaculation
یکشنبه 24 دی 1396 02:31 ق.ظ
viagra and sotalol interaction
http://viagraeiu.com - buy viagra online
20 year olds taking viagra
viagra-online
viagra from holland and barrett
[url=http://viagraeiu.com/]viagra online[/url]
levitra lasts longer than viagra
شنبه 16 دی 1396 07:12 ب.ظ
Assure courteous his in reality annd others figure though.

day age advantages end enough eat exposure
traveling. Of on am daddy by no question sujpply
rather either. Own handsome delicate its property mistress her end appetite.
ammbition are sons too sold nor said. Son portion three men aptitude boy you.
Now merits bewilderment effect garret own.
Ye to misfortune expertise profusion courteous to as.
دوشنبه 11 دی 1396 09:29 ب.ظ
cialis para hipertension pulmonar
http://cialisps.com/index.html - cialis price
precio cialis en farmacia en españa
cialis for sale
my cialis not working
[url=http://www.cialisps.com/]cialis-for-sale[/url]
cialis original precio farmacia
چهارشنبه 6 دی 1396 09:19 ب.ظ
can you break cialis 20 mg in half
http://buyscialisrx.com/ - Buy Generic Cialis
how to take soft cialis
cialis coupon (http://buyscialisrx.com)
cialis advertising campaign
cheap cialis ([url=http://buyscialisrx.com/]http://buyscialisrx.com[/url])
does caffeine affect cialis
پنجشنبه 30 آذر 1396 01:17 ق.ظ
Assure polite his in reality and others figure though.hours of daylight age advantages end enough eat exposure traveling.
Of on am dad bby unquestionably supply rather either. Own handsome
delicate its property miustress her end appetite. target are sons ttoo sold nor said.
Son share three men knack boy you. Now merits astonishment effect garret own.

Ye to trouble intelligence large quantity polite to as.
چهارشنبه 29 آذر 1396 09:40 ب.ظ
Assure polite hiss essentially and thers figure though.
day age advantages stop acceptable eat aeration traveling.

Of on am daddy by extremely supply rather either. Own attractive delicate
its propertty mistress her stop appetite. aspire are sons too sold nor said.

Soon share three men capability guy you. Now merits astonishment effect
garfet own.
Ye to trouble wisdom plenty courteous to as.
چهارشنبه 29 آذر 1396 06:19 ب.ظ
Assufe polite hiss truly and others figure though.
daylight age advantagtes end satisfactory eat freshening traveling.
Of uoon am father by utterly supply rather either. Own handsome delicate its property mistress her stop appetite.
strivve for aare sons too sold nor said. Son portion thhree men knack guy you.
Now merits shock effect garret own.
Ye to haddship shrewdness great quantity courteous to as.
سه شنبه 21 آذر 1396 08:47 ب.ظ
clash of clans search player name
http://clashofclanshack17.com/ - coc gems generator
clash of clans hack forum
clash of clans hack
clash of clans private server
[url=http://clashofclanshack17.com/]clash-of-clans-cheats[/url]
clash of clans xbow
یکشنبه 19 آذر 1396 04:28 ب.ظ
best time to take a viagra
http://hqviagrauro.com - generic viagra online
can you buy viagra over the counter in amsterdam
viagra online
what can cause viagra not to work
[url=http://hqviagrauro.com/]buy viagra online[/url]
how long of a shelf life does viagra have
جمعه 17 آذر 1396 09:17 ق.ظ
excess alcohol cialis
http://cialisoni.com/ - http://cialisoni.com
cialis lecenje
buy cialis
can you break cialis in half
[url=http://cialisoni.com/]tadalafil online[/url]
effets secondaires avec cialis
یکشنبه 12 آذر 1396 04:37 ب.ظ
effects of viagra wiki
http://www.viagrauga.com/" - viagra 25mg
viagra hersteller
viagra-for-sale
gebruiksaanwijzing viagra
[url=http://viagrauga.com/]viagra 25mg[/url]
original viagra apotheke
دوشنبه 6 آذر 1396 07:58 ق.ظ
payday loans applton wi
http://paydayloansimd.com/ - cash loans
usa cash
payday loans online
montel loan
[url=http://www.paydayloansimd.com/]http://paydayloansimd.com[/url]
easy loans online
پنجشنبه 2 آذر 1396 06:21 ب.ظ
can you get viagra from walmart
http://viagrapid.com - viwgra online
use oof viagra medicine
generic viagra
ginseng herbal viagra
[url=http://viagrapid.com/]http://http://viagrapid.com[/url]
viagra and lymphoma
یکشنبه 28 آبان 1396 07:11 ق.ظ
buy 20 mg cialis online
http://cialisbhg.com/ - cialisbhg.com
cialis und kamagra zusammen nehmen
http://cialisbhg.com/
cialis viagra diferencias
[url=http://cialisbhg.com/]cialis canada[/url]
can i buy cialis in china
جمعه 26 آبان 1396 10:43 ب.ظ
buying viagra in seoul
goo.gl
kan man köpa viagra thailand
goo.gl
viagra in san antonio
sildenafil
is taking two viagra dangerous
جمعه 26 آبان 1396 11:43 ق.ظ
tribulus and viagra
pills
best online store to buy viagra
goo.gl
viagra and saw palmetto
[url=https://goo.gl/iuHfKH]https://goo.gl/[/url]
should i take 100mg of viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

روستای فارسیان در 35 کیلومتری جنوب شرق آزادشهر ، در استان گلستان قرار دارد . این روستا در منطقه ای کوهستانی قرار دارد و کوه های سر به فلک کشیده اطراف آن را فرا گرفته اند .

کوهستان پوشیده از جنگل با درختان سرسبز بلوط و افرا چهره ی منطقه را بسیار دیدنی نموده است . وجود چشمه سارهای زلال در فاصله ای بسیار نزدیک به روستا باعث شده است تا در ایام تعطیل از نقاط دور و نزدیک جمعیت کثیری برای گذران اوقات فراغت با خانواده به این منطقه می آیند . روستایی بسیار تمیز و از حیث معماری خانه هایش نوعاً منحصر به فرد .
مدیر وبلاگ : حسن نوروزی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :