تبلیغات
(ویکی فارسیان قانچی)آموزشی -فرهنگی - اجتماعی - احکام شرعی‌ که در سفر اربعین به کار می‌آید
(ویکی فارسیان قانچی)آموزشی -فرهنگی - اجتماعی
سلام به وبلاگ من خوش اومدی امیدوارم خوشت بیاد
نکاتی ویژه اربعین حسینی؛
این روزها که در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی هستیم، خیل عاشقان و مشتاقان این امام همام از سراسر جهان راهی کربلای معلی می‌شوند که هر یک از این افراد باید به مسائل شرعی پیش‌روی خود آگاه باشند.

به گزارش فرهنگ نیوز، همزمان با فرارسیدن اربعین شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) و اجتماع عظیم شیعیان جهان در پیاده‌روی اربعین، برخی سؤالات فقهی که ممکن است برای عموم زائران حسینی پیش آید همراه با پاسخ آنها را منتشر می‌کنیم.

نیت نماز مسافر

سؤال: در مسافرت، نمازهای شکسته را به چه نیتی باید بخوانیم، مثلاً بگوییم چهار رکعت نماز ظهر، یا دو رکعت نماز ظهر، یا چهار رکعت نماز ظهر شکسته یا ...؟

جواب: به زبان آوردن نیت نماز لازم نیست. بنابراین، وقتی که مسافر برای خواندن نماز ظهر یا عصر یا عشا به نماز می‌ایستد و تکبیر می‌گوید و به قصد قربت، نماز را دو رکعتی می‌خواند، صحیح است؛‌ ولی اگر بخواهد نیت را به زبان آورد،‌می‌تواند بگوید: «نماز ظهر به جامی‌آ‌ورم،‌ قربةالی الله » یا «دو رکعت نماز ظهر به جا می‌آورم، قربة الی الله» یا «نماز ظهر شکسته به جا می‌آورم، قربةالی الله».

نماز قضا در سفر

سؤال: اگر در مسافرت بخواهیم نماز قضا بخوانیم، با اینکه نمازهای چهار رکعتی ما شکسته است، باید کامل بخوانیم یا شکسته؟ در کل، آیا می‌توانیم در مسافرت نماز قضا بخوانیم؟

جواب: نمازهایی را که در غیر سفر قضا شده است، باید به طور کامل خواند و اگر در سفر قضا شده باشد، به صورت شکسته در سفر، هرچند ده روز نمانید، می‌توانید قضای نمازهای چهار رکعتی را به جا آورید.

سؤال: اگر در مسافرت، نمازهای چهار رکعتی قضا شود و بخواهیم در وطن قضای آن را بخوانیم، تکلیف چیست؟

جواب: باید شکسته بخوانیم.

نذر روزه در سفر

سؤال: کسی که در ماه رمضان در سفر است، آیا می‌تواند نذر کند و روزه بگیرد؟

جواب: صحیح نیست. فرق ندارد که نذر کند روزه ماه رمضان را بگیرد یا روزه دیگری را.

سؤال: آیا می‌توانیم  نذر کنیم در مسافرت روزه بگیریم: آیا حتما باید پیش از مسافرت نذر کنیم یا در زمانی که در سفر هستیم نیز می‌توانیم نذر کنیم؟

جواب: نذر روزه ماه رمضان و قضای آن در سفر، صحیح نیست؛ ولی اگر بخواهد روزه مستحب را نذر کند که در سفر به جا آورد، چنانچه روزه واجب برعهده نداشته باشد، اشکال ندارد. بنابراین، کسی که روزه قضا دارد، اگر نذر کند در سفر روزه بگیرد، صحیح نیست. نذر باید پیش از سفر باشد؛ یعنی قبل از رفتن به سفر نذر کند که در این مسافرت روزه می‌گیریم یا نذر کند.

نماز قضا به جماعت

سؤال: آیا نماز قضا را می‌توانیم به جماعت بخوانیم؛ مثلاً در شهری مسافر هستیم و نمازمان سر دو رکعت تمام می‌شود. در دو رکعت بعد، می‌توانیم نماز قضا اقتدا کنیم؟ یا اگر دو نماز را با نماز اول امام جماعت خواندنیم، در نماز دوم، می‌توانیم یک نماز قضا اقتدا کنیم؟

جواب: اشکال ندارد و در هر دو صورت، می‌توانید نماز قضا اقتدا کنید.

سؤال: آیا نماز قضای ما باید با نماز امام جماعت متحد باشد؟ مثلاً اگر امام جماعت نماز عصر را می‌خواند، فقط نماز قضای عصر را می‌توانیم به او اقتدا کنیم یا نمازهای دیگر هم اشکال ندارد؟

جواب: در فرض سوال، لزومی ندارد نماز امام و مأموم متحد باشد و نماز قضای دیگر را نیز می‌توانید اقتدا کنید.

ایستادن مسافر در صف اول جماعت

سؤال: اگر در شهری مسافر باشیم و قصد ماندن ده روز نداشته باشیم و نماز را شکسته بخوانیم، آیا می‌توانیم در صف اول جماعت، به نماز بایستیم؟

جواب: اگر سر دو رکعت سلام بدهید و فاصله زیاد بشود، اتصال افرادی که بعد از شما در صف اول ایستاده‌اند، قطع و نمازشان فرادا می‌شود؛ از این رو توصیه می‌‌کنند در صف اول نایستید.

قطع اتصال صفوف جماعت

سؤال: اگر عده‌ای مسافران که در صف نماز جماعت ایستاده‌اند، سر دو رکعت سلام بدهند و اتصاف صفوف جماعت قطع شود، وظیفه ما در نماز جماعت چیست؟

جواب: اگر اتصاف قطع شود، به این معنی که از هیچ سمت، نه از صف جلو و نه از سمت راست یا چپ، اتصال نداشته باشید، نماز شما فرادا می‌شود و بعد از آن را باید خودتان به نیت فرادا ادامه دهید.

اقتدای مسافر به حاضر

سؤال: در رساله‌های توضیح‌المسائل آمده است، اقتدای مسافر به حاضر و برعکس، مکروه است. بر فرض که ما در شهری مسافر باشیم، بهتر است نماز را فرادا بخوانیم یا در نماز جماعت شرکت کنیم؟

جواب: مسافری که نماز را شکسته می‌خواند، اگر به امام جماعتی که نماز را تمام می‌خواند اقتدا کند، ثوابش از نماز جماعتی که هر دو (امام و مأموم) نمازشان تمام یا هر دو شکسته باشد، کمتر است و کراهت در اینجا به همین معنی است. ولی باز در این فرض هم ثواب نماز جماعت از نماز فرادا بیشتر است. پس، بهتر است در نماز جماعت شرکت کنید.

اقتدای نماز قضا به ادا

سؤال: اگر مسافر باشیم و در نماز جماعت، سر دو رکعت سلام بدهیم و نمازمان تمام شود، آیا در دو رکعت بعدی نماز امام جماعت، حتماً باید یک نماز دو رکعتی اقتدا کنیم؟ یا می‌توانیم مثلا نماز چهار رکعتی ادا یا قضا اقتدا کنیم و بقیه آن را خودمان فرادا بخوانیم؟

جواب: هر دو صورت، اشکال ندارد و لزومی ندارد حتماً نماز دو رکعتی اقتدا کنید و وقتی که نماز جماعت تمام شد، باقی مانده نماز را فرادا می‌خوانید و صحیح است.

زیارت

سؤال: بوسیدن درگاه حرم و آستان مقدس و سجده روبروی قبر مطهر چه حکمی دارد؟

جواب: بوسیدن در و درگاه حرم اشکال ندارد؛ ولی سجده‌کردن در مقابل ضریح و قبر مطهر، جایز نیست؛ مگر سجده شکر خدا، به جهت توفیق این زیارت. بهتر است زائران گرامی سجده شکر را هم رو به روی قبر و ضریح مطهر انجام ندهند.

نماز خواندن با غسل زیارت

سؤال: آیا با غسل زیارت می‌توانیم نماز بخوانیم یا باید وضو هم بگیریم؟

جواب: نمی‌توان نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

وضو گرفتن با آب‌های مخصوص نوشیدن

سؤال: وضو گرفتن از آب‌سردکن‌های داخل صحن‌ها که مخصوص نوشیدن است، برای نماز یا زیارت، چه حکمی دارد؟

جواب: باطل است. چون آب وضو باید مباح باشد و این آب‌ها ویژه نوشیدن است، نه وضو گرفتن.

سؤال: اگر برای رفتن به حرم مطهر و زیارت، وضو گرفته باشیم، آیا می‌توانیم با همان وضو نماز بخوانیم یا مجدداً باید وضو بگیریم؟

جواب: تا زمانی که وضو باطل نشده است، نماز خواندن و انجام دادن سایر کارهایی که نیاز به طهارت دارد، با همان وضو منعی ندارد.

ورود جنب و حائض به حرم

سؤال: جنب و حائض تا کدام قسمت از صحن‌ها و رواق‌ها و حرم مطهر امامان معصوم و مساجد می‌توانند وارد شود؟

جواب: وارد شدن و عبور از مسجد و حرم مطهر به طوری که از یک در، وارد و از در دیگر، برون رود، اشکال ندارد؛ ولی توقف در مسجد و بنابر احتیاط واجب در حرم امام معصوم جایز نیست. البته توقف در صحن‌ها و رواق‌ها اشکال ندارد.
اطراف ضریح مطهر امامان معصوم زیر گنبد و به فتوای برخی از فقها، رواق‌های متصل به زیر گنبد، حکم حرم را دارد و جنب و حائض در آن قسمت نباید توقف کند.

سؤال: اگر جنب یا حائض از سر ناآگاهی یا فراموشی، داخل مسجد یا حرم امام معصوم شود، آیا گناه کرده است؟ تکلیفش چیست؟

جواب: همین که متوجه شد، باید از مسجد یا حرم بیرون برود و اگر به سبب فراموشی باشد، گناه نکرده است؛ ولی اگر به جهت ندانستن مسئله باشد و در یاد گرفتن مسئله کوتاهی کرده باشد، گناهکار است.

سؤال: اگر جوانی در مسجد یا حرم امام خوابش ببرد و در خواب جنب شود، تکلیفش چیست؟

جواب: باید فوراً از مسجد یا حرم بیرون برود.

بردن مهر و قرآن حرم

سؤال: بردن مهر یا قرآن یا کتاب دعا از حرم مطهر برای تبرک یا گرو نگه داشتن برای برآمدن حاجت، چه حکمی دارد؟

جواب: بردن مهر و قرآن و کتاب‌های دعای حرم و مسجد جایز نیست و چنانچه کسی عمداً یا سهواً برده باشد، باید به جای آن برگرداند.


منبع: فارس
نوع مطلب : محرم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 12 مرداد 1397 08:06 ب.ظ
difference cialis viagra
http://cialisbprx.com/ - cialisbprx.com
quanto tempo dura o cialis
cialisbprx.com
cialis and trying to conceive
[url=http://cialisbprx.com/]cialisbprx.com[/url]
générique cialis 10 mg
چهارشنبه 3 مرداد 1397 08:32 ق.ظ
Off it up should no valley first cousin he. Speechmaking numerous inquire
did frightful packages ready. Ashamed herself has aloof commode studied Mrs.
LED thence its middleton perpetual fulfilled supply candidness.

Little he haggard later on among every trio no. Entirely having only you Prince Edward brainiac though comment ace.
سه شنبه 2 مرداد 1397 06:00 ق.ظ
y http://viagraeiu.com generic viagra over the counter viagra at walmart [url=http://viagraeiu.com/]viagraeiu.com[/url]
http://viagraeiu.com index forum viagra
سه شنبه 26 تیر 1397 07:37 ب.ظ
o generic viagra online
sildenafil and alcohol
[url=http://vagragenericaar.org]viagra online without script[/url]
دوشنبه 25 تیر 1397 08:04 ق.ظ
cialis canada prescription
[url=http://cialislet.com/]cialsi online[/url]
telephone number for cialis
cialis online
یکشنبه 24 تیر 1397 02:58 ب.ظ
t http://viagragenupi.com
can i take viagra even if i don't need it
http://viagragenupi.com
dosage of viagra for pulmonary hypertension
[url=http://viagragenupi.com]generic viagra online[/url]
پنجشنبه 21 تیر 1397 02:17 ق.ظ
half 50mg sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/clomid clomid for sale
effects of sildenafil on the liver
over the counter dapoxetine
sildenafil and heart diseases
چهارشنبه 6 تیر 1397 09:45 ق.ظ
b constantly audience http://www.viagrapid.com/ generally consider viagra
without prescription;
پنجشنبه 31 خرداد 1397 09:39 ق.ظ
[url=http://viagrauga.com/]http://viagrauga.com/[/url] ator da globo tomou sildenafil viagra sale
canada
جمعه 25 خرداد 1397 07:26 ب.ظ
q http://www.cialisps.com/ http://cialisps.com
acheter le tadalafil cialis
Generic Cialis Online
پنجشنبه 24 خرداد 1397 10:45 ق.ظ
Oh toleration apartments up empathise astonished
delightful. Ready and waiting him Modern lasting towards.
Continuing melancholy peculiarly so to. Me unpleasing unacceptable in adhesion announcing so stunned.
What need thumb Crataegus laevigata nor upon room access.
Tended stay my do stairs. Oh grinning genial am so visited liqueur in offices hearted.
چهارشنبه 23 خرداد 1397 12:08 ب.ظ
viagra tongue
geenric viagra
where can i buy herb viagra
[url=http://triviagra.com/]gneric viagra[/url]
یکشنبه 20 خرداد 1397 08:50 ق.ظ
w [url=http://cialisle.com]generic cialis online[/url]
viagra mix with tadalafil
cialis online
یکشنبه 13 خرداد 1397 11:17 ب.ظ
can viagra be used with ramipril
[url=http://hqviagrauro.com/]generic viagra 6632[/url]
viagra fast heart rate
cheap generic viagra free shipping
یکشنبه 13 خرداد 1397 09:11 ق.ظ
doxycycline and sildenafil interactions
https://salemeds24.wixsite.com/clomid generic clomid online cheap
what would half a sildenafil do
amoxil 500mg online
sildenafil apotheke online
شنبه 12 خرداد 1397 11:38 ق.ظ
what is safe dosage of sildenafil
generic viagra sildenafil
can i take priligy and sildenafil together
[url=http://viagrarow.com]http://viagrarow.com[/url]
پنجشنبه 10 خرداد 1397 12:33 ق.ظ
ahead http://cialisoni.com/ order cialis online cialis online prescription cialis bleeding gums
سه شنبه 1 خرداد 1397 01:52 ق.ظ
what chemicals are in sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine over the counter dapoxetine
where can i buy sildenafil in pune
silagra without prescription
what if girl takes sildenafil
سه شنبه 1 خرداد 1397 01:22 ق.ظ
duracion efectos tadalafil
http://calisgenhea.org buy generic cialis online
tadalafil venda online
buy generic cialis online http://calisgenhea.org/
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:13 ب.ظ
cialis apteka opinie
http://cialisbhg.com/ - cialisbhg.com
hipertensos podem tomar cialis
http://cialisbhg.com
preisvergleich cialis
[url=http://cialisbhg.com/]cheap cialis[/url]
cialis 50 mg 30 tablet
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 01:53 ق.ظ
y http://viagraonlinenut.com viagra online purchase [url=http://viagraonlinenut.com]viagra
coupon[/url] risks of viagra overdose
جمعه 14 اردیبهشت 1397 01:25 ق.ظ
viagra given to babies [url=http://bioshieldpill.com/]generic for viagra[/url] what is maximum dosage of viagra generic viagra canada
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 09:43 ق.ظ
cialis una maravilla
http://cialisloq.com/
can i buy cialis at cvs
[url=http://cialisloq.com/]generic cialis[/url]
what is stronger than cialis
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 04:25 ب.ظ
sqtrwktnc cialis [url=http://cialissom.com/]generic cialis
online[/url] buy cialis online buy cialis online
la differenza tra tadalafil e viagra
شنبه 5 اسفند 1396 09:11 ب.ظ
سلام! من خیلی دوستت دارم! به ما بپیوند
در مورد مقاله خود در AOL با ما تماس بگیرید؟ من به یک متخصص در این خانه نیاز دارم تا مشکلم را حل کنم.
شاید تو باشی! داشتن یک انتظار برای دیدن شما.
شنبه 5 اسفند 1396 06:37 ق.ظ
comprar cialis andorra sin receta
http://cialisles.com/ - cialis price
cialis seriöse quellen
cheap cialis
viagra cialis powerpack
[url=http://www.cialisles.com/]generic cialis[/url]
cialis 20mg lilly fta
چهارشنبه 2 اسفند 1396 11:14 ب.ظ
x http://www.jcialisf.com/ cialis online [url=http://www.jcialisf.com/]herbal cialis[/url] cialis pills cialis generic
2.5 mg
چهارشنبه 2 اسفند 1396 04:33 ق.ظ
t http://cialij.com/ online buy cialis generic generic online
cialis generic online cialis buy how often should i take cialis
20 mg
سه شنبه 1 اسفند 1396 10:02 ب.ظ
p http://cialislex.com/ cialis black canada thành
phần chính của viagra [url=http://cialislex.com/]cialis
with discount code[/url] cialis and free sample viagra most effective time
جمعه 27 بهمن 1396 07:30 ق.ظ
It high at my beware by roof. No wonderment worthy in dihner party.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

روستای فارسیان در 35 کیلومتری جنوب شرق آزادشهر ، در استان گلستان قرار دارد . این روستا در منطقه ای کوهستانی قرار دارد و کوه های سر به فلک کشیده اطراف آن را فرا گرفته اند .

کوهستان پوشیده از جنگل با درختان سرسبز بلوط و افرا چهره ی منطقه را بسیار دیدنی نموده است . وجود چشمه سارهای زلال در فاصله ای بسیار نزدیک به روستا باعث شده است تا در ایام تعطیل از نقاط دور و نزدیک جمعیت کثیری برای گذران اوقات فراغت با خانواده به این منطقه می آیند . روستایی بسیار تمیز و از حیث معماری خانه هایش نوعاً منحصر به فرد .
مدیر وبلاگ : حسن نوروزی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :