تبلیغات
(ویکی فارسیان قانچی)آموزشی -فرهنگی - اجتماعی - روستای خوش ییلاق - استان گلستان
(ویکی فارسیان قانچی)آموزشی -فرهنگی - اجتماعی
سلام به وبلاگ من خوش اومدی امیدوارم خوشت بیاد
پنجشنبه 14 مرداد 1389 :: نویسنده : حسن نوروزی

پیشینه منطقه خوش ییلاق:

            پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق به مساحت 150057 هکتار ، در شمال شرقی شهرستان شاهرود ( استان سمنان و جنوب شرقی شهرستان علی آباد ( استان گلستان ) قرار دارد ..

            این منطقه از جمله نخستین مناطق مورد حفاظت در ایران بوده و وسعت آن 150057 هكتار می باشد كه از سال1364 حفاظت شده اعلام گردید و از سال 1351 عنوان آن به پناهگاه حیات وحش تغییر یافته است . منطقه به لحاظ قرارگیری میان دو اقلیم متفاوت ایرانی – تورانی و منطقه هیرکانی از تنوع ویژه و ارزشمندی هر چند در گستره نسبتاً محدود و اندک برخوردار است که باعث مشاهده خصوصیات اکوتونی در منطقه می گردد .

وجود چشم اندازهای متفاوت طبیعی و تنوع اکوسیستمی زیاد از جنگل کوهستانی مرطوب خزری تا دشت خشک و بیابانی ، تنوع زیستی ویژه و ارزشمندی به آن بخشیده است . پناهگاه حیات وحش خوشییلاق توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان اداره می شود . 


اقلیم :

            حداکثر مطلق درجه حرارت 42 درجه سانتیگراد در مرداد ماه و حداقل مطلق دما 4/14- درجه سانتیگراد در بهمن ماه مشاهده شده است . همچنین میانگین سالانه دما برابر 4/14 درجه سانتیگراد می باشد.

            منطقه مورد مطالعه به دو قسمت تقسیم گردیده که در حوزه آبریز مرکزی ایران و حوزه آبریز دریای خزر واقع هستند و برای هر یک جداگانه روابط درجه حرارت با ارتفاع تعیین شده است .

            به منظور بررسی بارش فصلی و ماهانه در محدوده طرح از نتایج تجزیه و تحلیل آمار بارش ایستگاه شاهرود به شرح ذیل استفاده شده است :

            * پربارش ترین ماه سال اسفند با متوسط 30 میلیمتر و کمترین آن در مرداد ماه با متوسط 105 میلیمتر میباشد .

            * پربارش ترین فصل سال زمستان با سهم 42 % از بارش سالانه و کم بارش ترین فصل سال تابستان با 4% از کل بارش سالانه است . فصول پائیز و بهار به ترتیب 24 و 30% از کل بارش سالانه را به خود اختصاص داده اند .

            به منظور بررسی وضعیت اقلیمی منطقه از روش آمبرژه استفاده شده است و می توان نتیجه گیری نمود که اقلیم ناحیه شمالی منطقه مورد مطالعه ، نیمه خشک سرد و سایر نواحی خشک و سرد است که اکثر سطح منطقه را می پوشاند. در ادامه بخش اقلیم نمودارهای آمبروترمیک در منطقه بررسی شدند که بیانگر این مطلب است که محدوده ای که در حوزه آبریز مرکزی قرار دارد ، در فاصله زمانی ماههای آذر تا اسفند و در قسمت شمالی محدوده طرح ماههای آذر تا اردیبهشت دوره مرطوب و سایر ماههای سال دوره خشک را تشکیل می دهند .

            حدود 85% از منطقه مورد مطالعه دارای اقلیم نیمه خشک که عموماً در حوزه آبریز مرکزی قرار دارد . اقلیم بسیار مرطوب تنها در کوه النگ و قسمت بسیار کوچکی از کوه زریوار مشاهده میگردد که در اطراف این
محدوده های کوچک ، قسمت هایی دارای اقلیم های مرطوب ، نیمه خشک و مدیترانه ای وجود دارد که این مناطق در مجموع حدود 15% از پناهگاه حیات وحش خوشییلاق را تشکیل می دهند که در شمال و غرب محدوده مورد مطالعه واقع شده اند .

 

ویژگی زیست محیطی منطقه :

           در ارتباط زیستگاههای موجود در پناهگاه حیات وحش خوشییلاق تعدد و تنوع زیادی دارد  . چنانچه زیستگاههای منطقه را به سه دسته دشتی ، کوهستانی ، جنگلی تقسیم بندی نمائیم . می توان گفت نواحی جنوبی منطقه ، زیستگاههای دشتی را تشکیل می دهند که شامل چشمه بیاری ، جیلان ، به چشمه ، هادی کمرانجیلو ، قلندرسر ، خونیجه ، زردابه ، ایشک میدان و ریزوان درندشت می باشند و مناطق میانی زیستگاههای کوهستانی را شامل می شوند و عبارت از ریزو حیدران ، کافر قلعه ، قلعه حق ، خاتون راه ، گلسرخ ، سنگ سوراخ نردین ، چار ملی ، میانکوهی ، آت داغی ، ارتفاعات زردابه ، جوزک ، عباس تخته و گورچال ، سرخ چشمه ، وجدین ، تنگه میرزا محمد زیستگاههای جنگلی نیز عبارتند از چهل پق ، دوبرار چشمه ، زرشک آرام می باشند . در شمال غرب منطقه در زیستگاههای دشتی گونه های غالب گیاهی قیچ ، درمنه ، جامه در ، کاروان کش ، گز ، طاق و گونه های جانوری آهو ، یوزپلنگ ، گورخر ، خرگوش ، تشی ، خارپشت ، سمور ، لاک پشت ، گربه وحشی ، شغال ، انواع بازهای شکاری ، انواع مارها و مارمولک به چشم می خورد . در زیستگاههای جنگلی نیز گونه های غالب گیاهی بلوط بوده و گونه های جانوری شامل مرال ، شوکا و گربه جنگلی می باشند . در زیستگاههای کوهستانی گونه های غالب گیاهی عبارت از درمنه کوهستانی ، گون گندمیان ، شبه گندمیان ، زرشک ، بادام وحشی و اورس و گونه های جانوری شامل پلنگ ، قوچ و میش ، کل و بز ، خرس ، گراز و انواع پرندگان و خزندگان می باشند .

پوشش گیاهی :

            پناهگاه حیات وحش خوشییلاق به لحاظ دارا بودن ویژگی های خاص اکولوژیکی و رویشگاهی در برگیرنده فلور و پوشش گیاهی متنوع و جالب توجهی به ویژه با توجه به وسعت نسبتاً اندک آن می باشد .

            در ارتباط با فلور منطقه تعداد 251 گونه گیاهی شناسایی گردید . این گونه ها به 47 تیره و 158 جنس تعلق دارند . در میان گیاهان مورد مطالعه تعداد 5 گونه از گروه بازدانگان و تعداد 246 گونه از گروه نهاندانگان می باشند. فراوان ترین تیره منطقه تیره های نعناع ، گل ستارگان و لوبیا هستند .

            پناهگاه حیات وحش خوشییلاق به لحاظ دارا بودن ویژگی های خاص اکولوژیکی مانند تنوع توپوگرافی ، رویشگاهی ، وجود نواحی رویشی متنوع و ... حائز اهمیت می باشد . از این رو گیاهان منطقه از نظر نواحی رویشی ، شکلهای رویشی ، عرصه پراکنش و نیز کاربری ها مورد بررسی قرار گرفت .

            تعداد 170 گونه ( 73/67% ) در منطقه رویشی ایرانی – تورانی ، تعداد 38 گونه ( 14/15% ) در مناطق رویشی ایرانی – تورانی و اروپایی- سیبریایی ، تعداد 27 گونه ( 76/10 % ) در منطقه رویشی اروپایی – سیبریایی ، تعداد 8 گونه ( 19/3 % ) تقریباً در تمامی نواحی رویشی ، تعداد 4 گونه ( 59/1 % ) در مناطق رویشی
ایرانی – تورانی و مدیترانه ای و تعداد 4 گونه نیز در مناطق رویشی ایرانی – تورانی و صحرایی – سندی و بالاخره سایر گیاهان در سه ، چهار و یا چند منطقه رویشی حضور دارند .

            شکل های رویشی گیاهان یکی از شاخص های مهم اکولوژیکی

با مطالعات گیاه شناسی
می باشد. براساس این ویژگی تعداد 42 گونه ( 73/16 % ) دارای شکل رویشی فانروفیت ، تعداد 37 گونه ( 74/14 % ) دارای شکل رویشی کامفیت ، تعداد 105 گونه ( 83/41 % ) همی کریپتوفیت ، تعداد 22 گونه ( 76/8 % ) ژئوفیت و تعداد 45 گونه ( 93/17 % ) تروفیت تشخیص داده شده اند .

            از میان گیاهان منطقه ، عرصه پراکنش تعداد 58 گونه ، محدود به کشور ایران تشخیص داده شده به عبارتی 11/23 % از کل گیاهان این منطقه ، انحصاری ایران می باشند . این دسته از گیاهان از نظر اکولوژیکی بسیار حائز اهمیت هستند .

            همچنین تعداد 18 گونه ( 18/7 % ) دارای ارزش دارویی ، تعداد 22 گونه ( 76/8 % ) دارای ارزش صنعتی ، تعداد 61 گونه ( 30/24 % ) دارای ارزش تجاری ، تعداد 77 گونه ( 68/30 % ) دارای ارزش زینتی و تعداد 73 گونه (08/29 ) دارای ارزش بهسازی محیط و توسعه فضای سبز تشخیص داده شد .

            با توجه به اهمیت اکولوژیکی گیاهان در معرض تهدید ، با استفاده از کتاب فهرست سرخ گیاهان ایران و به استناد به معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت گیاهان منطقه مورد ارزیابی قرار گرفتند . بدین ترتیب تعداد 2 گیاه در طبقه آسیب پذیر ( حدود یک درصد کل ) تشخیص داده شده اند . در طبقات تهدید دارای خطر کمتر و اطلاعات ناکافی به ترتیب 29 گونه ( 55/11 % ) و تعداد 5 گونه ( 99/1 % ) قرار می گیرد .

 

 

پوشش جانوری :

            زیستگاههای جانوری پناهگاه حیات وحش خوشییلاق تحت تاثیر بخشی از اکوتون میان ناحیه هیرکانی و ایرانی-تورانی ، دارای تنوع زیستی ویژه ای است ، به طوریکه میتوان در این پناهگاه نمونه های منحصر به فرد از
گونه های جانوری بیابانی نظیر آهو و نیز زیستگاههای جنگلی جاندارانی نظیر مرال یا گاو کوهی را مشاهده نمود .

            در بررسیهای میدانی مبتنی بر مشاهده مستقیم افراد گونه ها و یا نمایه ها و ردهای به جا مانده از آنها حضور 29 گونه پستاندار از 6 راسته پستانداران را تائید کرد و این در حالی است که در منابع اسنادی بیش از 34 گونه از 7 راسته پستانداران ایرانی معرفی شده اند .

            یوزپلنگ تا اواخر دهه 50 ( 1358 ) در دشت زردابه و گورخر تا اواخر سال 1378 درنواحی جنوب و جنوب شرقی پناهگاه زیست می نموده اند . در طول دو دهه اخیر در هیچ یک از منابع اسنادی ( آمار گزارشات استان ) مشاهده افراد یا رد و نمایه بجا مانده از گربه پالاس و روباه شنی ثبت نشده است  .

            93 گونه پرنده متعلق به 11 راسته از پرندگان و 25 گونه از خزندگان شامل 11 گونه سوسمار ، 11 گونه انواع مار و سه گونه از انواع لاک پشت ها و 5 گونه دوزیست از انواع وزغ و قورباغه ها در طول مطالعات میدانی حضورشان در پناهگاه حیات وحش خوشییلاق تائید گردید .

             پستانداران شامل : مرال ، شوکا ، قوچ و میش ، آهو ، گراز ، خرس قهوه ای ، گربه پالاس ، پلنگ ،
 کفتار و ...

پرندگان شامل : بالابان ، شاهین ، عقاب و انواع پرندگان شکاری ، چاق لق ، کبک ، کبک دری ، تیهو و ...

            حضور گسترده دام اهلی همراه با سگ های گله منجر به کاهش جمیعت های جانوری به ویژه گونه های بزرگ جثه نظیر آهو ، قوچ و مرال گردیده است . همچنین برخی از گونه های با ارزش نظیر یوزپلنگ ، گورخر از مجموع زیستگاههای موجود در این پناهگاه تحت تاثیر عوامل محدود کننده زیستگاهی ( تخریب و تبدیل اراضی ) و شکار غیرمجاز تقریباً حذف گردیده اند .

            تردد انواع مختلف وسایط نقلیه موتوری برای خدمات رسانی به چوپانان همراه با راههای دسترسی متعدد به زیستگاهها حتی زیستگاههای حساس از پدیده هایی به شمار می رود که پیامد آن در نهایت منجر به تشدید عوامل تخریب کننده زیستگاهی و کاهنده جمعیت های حیات وحش به خصوص گونه هایی نظیر آهو و مرال ( گاو کوهی ) گردیده است

ادامه دارد...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

روستای فارسیان در 35 کیلومتری جنوب شرق آزادشهر ، در استان گلستان قرار دارد . این روستا در منطقه ای کوهستانی قرار دارد و کوه های سر به فلک کشیده اطراف آن را فرا گرفته اند .

کوهستان پوشیده از جنگل با درختان سرسبز بلوط و افرا چهره ی منطقه را بسیار دیدنی نموده است . وجود چشمه سارهای زلال در فاصله ای بسیار نزدیک به روستا باعث شده است تا در ایام تعطیل از نقاط دور و نزدیک جمعیت کثیری برای گذران اوقات فراغت با خانواده به این منطقه می آیند . روستایی بسیار تمیز و از حیث معماری خانه هایش نوعاً منحصر به فرد .
مدیر وبلاگ : حسن نوروزی
نویسندگان
نظرسنجی
میزان رضایت شما از وبلاگ
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :