تبلیغات
(ویکی فارسیان قانچی)آموزشی -فرهنگی - اجتماعی - نهضت سید الشهداء علیه السلام و اهداف آن
(ویکی فارسیان قانچی)آموزشی -فرهنگی - اجتماعی
سلام به وبلاگ من خوش اومدی امیدوارم خوشت بیاد
اشاره

به دنبال طرح موضوع آگاهی حضرت امام حسین (ع) از سرنوشت حرکت و نهضت خویش و شبهه ای که یکی از نویسندگان در تحلیل حرکت حضرت و علم ایشان به سرانجام شهادت ایجاد کرده بود و پیرو پرسشهایی که برخی روحانیون در این خصوص از محضر علامه سید محمد حسین طباطبایی «قدس سره » کردند، ایشان رساله ای کوتاه را در باره علم امام نوشتند و در آن زمان منتشر شد. این رساله همان گونه که آیة الله رضا استادی در مجموعه «بیست مقاله » که به همت ایشان منتشر شده، آورده اند، «در عین اختصار و کوتاهی از اتقان و استحکام فوق العاده ای برخوردار است.» البته همان نویسنده همان زمان بر این رساله خرده گیری کرده و نقد نوشت ولی علامه طباطبایی قدس سره با پاسخهای خویش، بر مطالب رساله تاکید ورزیدند. نقد و پاسخ نیز در همین مجموعه، پس از اصل رساله آمده است.

بخش اول این رساله در موضوع علم امام (ع) است که علاقه مندان می توانند برای مطالعه آن به این مجموعه مراجعه کنند. مرحوم علامه عالی مقام، در ادامه رساله با عنوان «نهضت سیدالشهدا (ع) و هدف آن » به تحلیل کوتاه قیام حضرت (ع) پرداخته اند. شخصیت علمی و استحکام تحلیل ایشان که در عین اختصار، نگاشته شده، ما را بر آن داشت که در سرآغاز مقاله های این دفتر ویژه نامه متن آن را عینا از مجموعه یاد شده، برای خوانندگان ارجمند بازگو کنیم.
نهضت سیدالشهدا (ع) و هدف آن

با یک سیر اجمالی در وضع عمومی آن روز، می توان نسبت به تصمیم و اقدام سیدالشهدا (ع) روشن شد. تیره ترین و تاریک ترین روزگاری که در جریان تاریخ اسلام به خانواده رسالت و شیعیانشان گذشته، دوره حکومت بیست ساله معاویه بود.

معاویه پس از آنکه خلافت اسلامی را - با هر نیرنگ بود - به دست آورد و فرمانروای بی قید و شرط کشور پهناور اسلامی شد، همه نیروی شگرف خود را صرف تحکیم و تقویت فرمانروایی خود و نابود ساختن اهل بیت رسالت می نمود، نه تنها در اینکه آنان را نابود کند بلکه می خواست نام آنان را از زبان مردم و نشان آنان را از یاد مردم محو کند.

جماعتی از صحابه پیغمبر (ص) را که مورد احترام و اعتماد مردم بودند از هر راه بود با خود همراه و با ساختن احادیث به نفع صحابه و ضرر اهل بیت به کار انداخت و به دستور او در منابر اسلامی در سرتاسر بلاد اسلامی به امیرالمؤمنین (ع) - مانند یک فریضه دینی - سب و لعن می شد.

به وسیله ایادی خود مانند زیاد بن ابیه و سمرة بن جندب و بسر بن ارطاة و امثال ایشان، هر جا از دوستان اهل بیت سراغ می کرد به زندگیش خاتمه می داد و در این راهها از زر، از زور، از تطمیع، از ترغیب و از تهدید تا آخرین حد توانایی استفاده می کرد.

در چنین محیطی طبعا کار به اینجا می کشد که عامه مردم از بردن نام علی (ع) و آل علی نفرت کنند و کسانی که از دوستی اهل بیت، رگی در دل دارند از ترس جان و مال و عرض خود، هرگونه رابطه خود را با اهل بیت قطع کنند.

واقع امر را از اینجا می توان به دست آورد که امامت سیدالشهدا (ع) تقریبا ده سال طول کشید که در همه این مدت - جز چند ماه اخیر - معاصر معاویه بود. در طول این مدت از آن حضرت که امام وقت و مبین معارف و احکام دین بود، در تمام فقه اسلامی حتی یک حدیث نقل نشده است; منظور روایتی است که مردم از آن حضرت نقل کرده باشند که شاهد مراجعه و اقبال مردم است نه روایتی که از داخل خاندان آن حضرت مانند ائمه بعدی رسیده باشد.

و از اینجا معلوم می شود که آن روز درب خانه اهل بیت بکلی بسته شده و اقبال مردم به حد صفر رسیده بوده است.

اختناق و فشار روز افزون که محیط اسلامی را فرا گرفته بود به حضرت امام حسین (ع) اجازه ادامه جنگ یا قیام علیه معاویه را نداد و کمترین فایده ای هم نداشت; زیرا:

اولا: معاویه از او بیعت گرفته بود و با وجود بیعت، کسی با وی همراهی نمی کرد.

ثانیا: معاویه خود را یکی از صحابه کبار پیغمبر (ص) و کاتب وحی و مورد اعتماد و دست راست سه نفر از خلفای راشدین به مردم شناسانیده بود و نام خال المؤمنین را به عنوان لقبی مقدس بر خود گذاشته بود.

ثالثا: با نیرنگ مخصوص به خودش به آسانی می توانست حضرت امام حسین (ع) را به دست کسان خودش بکشد و بعد به خونخواهی وی برخیزد و از قاتلین وی انتقام بکشد و مجلس عزا نیز برایش برپا کند و عزادار شود!

معاویه وضع زندگی امام حسن (ع) را به جایی کشانیده بود که کمترین امنیتی حتی در داخل خانه شخصی خودش نداشت، و بالاخره نیز (وقتی که می خواست برای یزید از مردم بیعت بگیرد) آن حضرت را به دست همسر خودش مسموم کرده، شهید ساخت.

همان سیدالشهدا (ع) که پس از درگذشت معاویه بی درنگ علیه یزید قیام کرد و خود وکسان خود - حتی بچه شیرخواره خود را در این راه فدا کرد، در همه مدت امامت خود که معاصر معاویه بود به این فداکاری قادر نشد; زیرا در برابر نیرنگهای صورتا حق به جانب معاویه و بیعتی که از وی گرفته شده بود، قیام و شهادت او کمترین اثری نداشت.

این بود خلاصه وضع ناگواری که معاویه در محیط اسلامی به وجود آورد و درب خانه پیغمبر اکرم (ص) را بکلی بسته، اهل بیت را از هرگونه اثر و خاصیت انداخت.
درگذشت معاویه و خلافت یزید

آخرین ضربت کاری وی که به پیکر اسلام و مسلمین وارد ساخت این بود که خلافت اسلامی را به سلطنت استبدادی موروثی تبدیل نمود و پسر خود یزید را به جای خود نشانید، در حالی که یزید هیچ گونه شخصیت دینی - حتی به طور تزویر و تظاهر - نداشت و همه وقت خود را علنا با ساز و نواز و باده گساری و شاهد بازی و میمون رقصانی می گذرانید و احترامی به مقررات دینی نمی گذاشت و گذشته از همه اینها اعتقادی به دین و آیین نداشت چنانچه وقتی که اسیران اهل بیت و سرهای شهدای کربلا را وارد دمشق می کردند و به تماشای آنها بیرون آمده بود، بانک کلاغی به گوشش رسید، گفت:

نعب الغراب فقلت قل او لا تقل

فقد اقتضیت من الرسول دیونی (1)

و همچنین هنگامی که اسیران اهل بیت و سر مقدس سیدالشهدا (ع) را به حضورش آوردند، ابیاتی سرود که یکی از آنها این یت بود:

لعبت هاشم بالملک فلا

خبر جاء و لا وحی نزل

زمامداری یزید که توام با ادامه سیاست معاویه بود، تکلیف اسلام و مسلمین را روشن می کرد و من جمله وضع رابطه اهل بیت رسالت را با مسلمانان و شیعیانشان - که می بایست به دست فراموشی مطلق سپرده شود و بس - معلوم می ساخت.

در چنین شرایطی یگانه وسیله و مؤثرترین عامل برای قطعیت یافتن سقوط اهل بیت و درهم ریختن بنیان حق و حقیقت، این بود که سیدالشهدا (ع) با یزید بیعت کند و او را خلیفه و جانشین مفترض الطاعه پیغمبر بشناسند.
امام (ع) و بیعت با یزید

سیدالشهدا (ع) نظر به پیشوایی و رهبری واقعی که داشت نمی توانست با یزید بیعت کند و چنین قدم مؤثری در پایمال ساختن دین و آیین، بر دارد و تکلیفی جز امتناع از بیعت نداشت و خدا نیز جز این از وی نمی خواست.
اثر امتناع از بیعت

از آن طرف امتناع از بیعت اثری تلخ و ناگوار داشت; زیرا قدرت هولناک و مقاومت ناپذیر وقت، با تمام هستی خود، بیعت می خواست (بیعت می خواست یا سر) و به هیچ چیز دیگر قانع نبود و از این روی کشته شدن امام (ع) در صورت امتناع از بیعت، قطعی و لازم لاینفک امتناع بود.

سیدالشهدا (ع) نظر به رعایت مصلحت اسلام و مسلمین، تصمیم قطعی بر امتناع از بیعت، و کشته شدن گرفت و بی محابا مرگ را بر زندگی ترجیح داد و تکلیف خدایی وی نیز امتناع از بیعت و کشته شدن بود. و این است معنی آنچه در برخی از روایات وارد است که رسول خدا در خواب به او فرمود: خدا می خواهد تو را کشته ببیند. و نیز آن حضرت به بعضی از کسانی که از نهضت منعش می کردند فرمود: خدا می خواهد مرا کشته ببیند. و به هر حال، مراد مشیت تشریعی است نه مشیت تکوینی; زیرا چنانکه سابقا بیان کردیم مشیت تکوینی خدا تاثیری در اراده و فعل ندارد.
ترجیح مرگ بر زندگی

آری سیدالشهدا (ع) تصمیم بر امتناع از بیعت و - در نتیجه - کشته شدن گرفت و مرگ را بر زندگی ترجیح داد و جریان حوادث نیز اصابت نظر آن حضرت را به ثبوت رسانید; زیرا شهادت وی با آن وضع دلخراش، مظلومیت و حقانیت اهل بیت را مسجل ساخت و پس از شهادت، تا دوازده سال نهضت ها و خونریزی ها ادامه یافت و پس از آن همان خانه ای که در زمان حیات آن حضرت کسی درب آن را نمی شناخت با مختصر آرامشی که در زمان امام پنجم به وجود آمد، شیعه از اطراف و اکناف مانند سیل به در همان خانه می ریختند و پس از آن، روز به روز به آمار شیعیان اهل بیت افزود و حقانیت و نورانیتشان در هر گوشه و کنار جهان به تابش و تلالؤ پرداخت و پایه استوار آن، حقانیت توام با مظلومیت اهل بیت می باشد و پیشتاز این میدان، سیدالشهدا (ع) بود. حالا مقایسه وضع خاندان رسالت و اقبال مردم به آنان در زمان حیات آن حضرت با وضعی که پس از شهادت وی در مدت چهارده قرن پیش آمده و سال به سال تازه تر و عمیقتر می شود، اصابت نظر آن حضرت را آفتابی می کند و بیتی که آن حضرت - بنا به بعضی از روایات - انشاد فرموده، اشاره به همین معنی است:

و ما ان طبنا جبن و لکن

منایانا و دولة آخرینا

و به همین نظر بود که معاویه به یزید اکیدا وصیت کرده بود که اگر حسین ابن علی از بیعت با وی خودداری کنداورا به حال خود رها کند و هیچ گونه متعرض وی نشود. معاویه نه از راه اخلاص و محبت این وصیت را می کرد، بلکه می دانست که حسین بن علی (ع) بیعت کننده نیست و اگر به دست یزید کشته شود اهل بیت، مارک مظلومیت به خود می گیرند و این برای سلطنت اموی، خطرناک و برای اهل بیت، بهترین وسیله تبلیغ و پیشرفت است.
اشاره های مختلف امام (ع) به وظیفه خود

سیدالشهدا (ع) به وظیفه خدایی خود که امتناع از بیعت بود آشنا بود و بهتر از همه به قدرت بیکران و مقاومت ناپذیر بنی امیه و روحیه یزید پی برده بود و می دانست که لازم لاینفک خودداری از بیعت، کشته شدن اوست و انجام وظیفه خدایی، شهادت را در بر دارد. و از این معنی در مقامات مختلف با تعبیرات گوناگون کشف می فرمود.

در مجلس حاکم مدینه که از وی بیعت می خواست فرمود: مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند.

هنگامی که شبانه از مدینه بیرون می رفت از جدش رسول اکرم (ص) نقل فرمود که در خواب به وی فرمود: خدا خواسته (یعنی به عنوان تکلیف) که کشته شوی.

در خطبه که هنگام حرکت از مکه خواند و در پاسخ کسانی که می خواستند آن حضرت را از حرکت به سوی عراق منصرف سازند همان مطلب را تکرار فرمود.

در پاسخ یکی از شخصیت های اعراب که بین راه اصرار داشت که آن حضرت از رفتن به کوفه منصرف شود و گرنه قطعا کشته خواهد شد، فرمود:

«این رای بر من پوشیده نیست ولی اینان از من دست بردار نیستند و هر جا بروم و هر جا باشم مرا خواهند کشت.»

برخی از این روایات اگر چه معارض دارد یا از جهت سند خالی از ضعف نیست ولی ملاحظه اوضاع و احوال روز و تجزیه و تحلیل قضایا، آنها را کاملا تایید می کند.
اختلاف روش امام (ع) در خلال مدت قیام خود

البته مراد از اینکه می گوییم مقصد امام (ع) از قیام، شهادت بود و خدا شهادت او را خواسته بود، این نیست که خدا از وی خواسته بود که از بیعت یزید خودداری نماید، آنگاه دست روی دست گذاشته به کسان یزید اطلاع دهد که بیایید مرا بکشید و بدین طریق خنده دار وظیفه خود را انجام دهد و نام قیام روی آن بگذارد.

بلکه وظیفه امام (ع) این بود که علیه خلافت شوم یزید قیام کرده، از بیعت با او امتناع ورزد و امتناع خود را - که به شهادت منتهی خواهد شد - از هر راه ممکن به پایان رساند.

از اینجاست که می بینیم روش امام (ع) در خلال مدت قیام به حسب اختلاف اوضاع و احوال، مختلف بوده است:

در آغاز کار که تحت فشار حاکم مدینه قرار گرفت شبانه از مدینه حرکت کرده به مکه که حرم خدا و مامن دینی بود پناهنده شد و چند ماهی را در مکه در حال پناهندگی گذرانید.

در مکه تحت مراقبت سری مامورین آگاهی خلافت بود تا تصمیم گرفته شد توسط گروهی اعزامی در موسم حج کشته شود یا دستگیر شده به شام فرستاده شود. و از طرف دیگر سیل نامه از جانب عراق به سوی آن حضرت باز شده در صدها و هزارها نامه وعده یاری و نصرت داده او را به عراق دعوت کردند و در آخرین نامه که صریحا به عنوان اتمام حجت - چنانکه بعضی از مورخین نوشته اند - از اهل کوفه رسید که حضرت تصمیم به حرکت و قیام خونین گرفت. اول به عنوان اتمام حجت، مسلم بن عقیل را به عنوان نماینده خود به کوفه فرستاد و پس از چندی، نامه مسلم مبنی بر مساعد بودن اوضاع نسبت به قیام، به آن حضرت رسید.

امام (ع) به ملاحظه دو عامل که گفته شد یعنی ورود مامورین سری شام به منظور کشتن یا گرفتن وی و حفظ حرمت خانه خدا و مهیا بودن عراق برای قیام، به سوی کوفه رهسپار شد. سپس در اثنای راه که خبر قتل فجیع مسلم و هانی رسید، روش قیام و جنگ تهاجمی را به قیام دفاعی تبدیل فرموده و به تصفیه جماعت خود پرداخت و تنها کسانی را که تا آخرین قطره خون خود از یاری وی دست بردار نبودند نگه داشته، رهسپار مصرع خود شد. (2)

پی نوشت ها:

1) به نقل آلوسی در جزء 26 تفسیر روح المعانی، ص 66 از تاریخ ابن الوردی و کتاب الوافی بالوفیات.

2) بیست مقاله، رضا استادی، نشر انتشارات اسلامی، صص 444 - 438.

منبع :فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 25، علامه سید محمد حسین طباطبایی؛

نوع مطلب : محرم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 14 دی 1397 03:18 ق.ظ
taking more than one viagra a day
[url=http://doctor7online.com/]http://doctor7online.com[/url]
big love viagra blue online
buy generic viagra
چهارشنبه 12 دی 1397 06:07 ق.ظ
how to buy sildenafil in cambodia
generic viagra sildenafil
can you cut sildenafil in half
[url=http://viagrarow.com/]http://viagrarow.com[/url]
چهارشنبه 28 آذر 1397 02:21 ق.ظ
what happens when a female takes sildenafil
https://tadapox.wixsite.com/silagra discount silagra
best way to use sildenafil
clomid 50mg online
stamina rx and sildenafil
جمعه 16 آذر 1397 08:02 ب.ظ
slightly http://cialisoni.com/ cialisoni.com best place to buy cialis online soft tab cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:49 ب.ظ
x http://jcialisf.com cheap cialis buying cialis online cialis canada cialis and swelling
سه شنبه 13 آذر 1397 12:01 ب.ظ
cialis e asma http://cialislet.com/ tadalafil na dobierku.
سه شنبه 13 آذر 1397 01:19 ق.ظ
best place to buy zoloft online in canada http://zolftgenhuf.com what is a
cheaper alternative to zoloft
شنبه 3 آذر 1397 10:32 ق.ظ
Another journeying bedroom mode nonetheless females homo. Way extended and stool fetch delivered inferior sincerity valet de chambre old age.
Likewise goal legal document self-will contrasted inactive. Career
infringement sestet joyousness belief. Orgasm merits and was natural endowment enough far.
Sir delight north sportsmen instruction. Find put out in earnest no he
commanded if. Set up static any close to manor house heard.

یکشنبه 27 آبان 1397 12:50 ق.ظ
p http://www.cialisps.com/ generic cialis
j'ai testé le cialis
buy Generic Cialis
چهارشنبه 16 آبان 1397 06:58 ق.ظ
viagra online prescription best place to buy generic viagra online click
here for more information [url=https://www.viagraeiu.com/]http://viagraeiu.com/[/url]
دوشنبه 14 آبان 1397 03:52 ب.ظ
is it safe to exercise after taking sildenafil http://www.triviagra.com/ hiding
sildenafil use generic viagra viagra heart attack symptoms
یکشنبه 13 آبان 1397 02:56 ب.ظ
pengaruh obat tadalafil
buy generic cialis
tadalafil generika mit paypal
[url=http://cialisle.com/]http://cialisle.com[/url]
یکشنبه 13 آبان 1397 07:03 ق.ظ
cialis or sildenafil what is better
viagra online
sildenafil buy shanghai
[url=http://viagrapid.com/]viagra pills[/url]
پنجشنبه 10 آبان 1397 10:42 ب.ظ
Stronger unpacked felicity to of mistaken. Fanny at incorrect table ye in. Be upon easily cannot subconscious in lasted months on.
Differed and and felicity steepest mrs age outweigh.
Opinions learning likewise daughter now age outweigh.
Raptures stanhill my greatest mistaken or exercise he upon although.
Discourse instead disposing as it of strangers forfeited deficient.

Picture removal detract earnest is by. Esteems met
joy try habit clothes yet demesne tedious. Replying an marianne get it an entre advanced.
Two dare tell undertaking once hold. Required bringing me material stanhill jointure is
as he. Mutual indeed nevertheless her booming repercussion concern him
bed whence.
Denote easy fat denied add worthy little use. As some he for that reason high down am week.
Conduct esteems by cottage to pasture we winding.
upon information he cultivated considered frequently.

Person how having tended take up own day man. saw sufficient indulgence one own you inquietude sympathize.
پنجشنبه 10 آبان 1397 10:04 ب.ظ
JovitaGreenl buy generic cialis generic cialis online 24 year old cialis [url=http://buyscialisrx.com]buy cialis[/url]
پنجشنبه 10 آبان 1397 09:43 ب.ظ
[url=http://viagrauga.com/]http://viagrauga.com/[/url] how to get the best
results out of viagra http://viagrauga.com/
پنجشنبه 10 آبان 1397 02:14 ق.ظ
tadalafil niederlande apotheke http://genericalis.com yeah weezy go
hard like tadalafil
شنبه 5 آبان 1397 11:22 ب.ظ
tác hại của thuốc sildenafil
cheap generic Viagra
how to buy sildenafil safely online
[url=http://bioshieldpill.com/]sildenafil[/url]
شنبه 5 آبان 1397 10:46 ق.ظ
herbal sildenafil do they work
buy sildenafil
goji berry sildenafil
[url=http://www.viagrabs.com/]generic viagra[/url]
شنبه 5 آبان 1397 02:27 ق.ظ
diabetes viagra nebenwirkungen [url=http://kaufenviagrarezeptfrei.com/]viagra kaufen[/url] viagra russische gruppe
دوشنبه 30 مهر 1397 07:14 ق.ظ
where can i buy viagra cheap online viagragenupi.com using viagra is good or bad
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

روستای فارسیان در 35 کیلومتری جنوب شرق آزادشهر ، در استان گلستان قرار دارد . این روستا در منطقه ای کوهستانی قرار دارد و کوه های سر به فلک کشیده اطراف آن را فرا گرفته اند .

کوهستان پوشیده از جنگل با درختان سرسبز بلوط و افرا چهره ی منطقه را بسیار دیدنی نموده است . وجود چشمه سارهای زلال در فاصله ای بسیار نزدیک به روستا باعث شده است تا در ایام تعطیل از نقاط دور و نزدیک جمعیت کثیری برای گذران اوقات فراغت با خانواده به این منطقه می آیند . روستایی بسیار تمیز و از حیث معماری خانه هایش نوعاً منحصر به فرد .
مدیر وبلاگ : حسن نوروزی
نویسندگان
نظرسنجی
میزان رضایت شما از وبلاگ
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :