گردشگری روستایی یكی از ظرفیت‌های سودآور استان گلستان


جام جم آنلاین: استان گلستان یکی از قطب های گردشگری کشور است که انواع گردشگری نظیر تاریخی، مذهبی، آبی، کوهستانی، کشاورزی و... را می توان در آن یافت.

گردشگری روستایی نیز از جمله انواع گردشگری است که در دیگر کشورها از جذاب و سودآوری بسیاری برخوردار است.

کشور ایران و به ویژه استان گلستان در این زمینه پتانسیل های قابل توجه ای دارد که در صورت توجه و بالفعل کردن آن شاهد تحول جدی در روند توسعه گردشگری استان خواهیم بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در این باره می گوید: گردشگری روستایی، مجموعه ای از فعالیت ها و گونه های مختلف گردشگری در محیط های مختلف روستایی و پیرامون آن ها که در بردارنده ارزش ها و آثار متفاوتی برای محیط زیست روستا (طبیعی،انسانی) نظیر روستاهای "زیارت، شاهکوه، قلعه قافه" در این استان است.

"فریدون فعالی" می افزاید: بر این اساس می توان گردشگری روستایی را در برگیرنده زمینه های مختلف فعالیت های گردشگری چون سکونت گاه ها، رویدادها، جشنواره، ورزش ها و تفریحات گوناگون دانست که در محیط روستا شکل می‌گیرند.

وی اضافه می کند: به طور کلی جریان گردشگری روستایی را می توان از دو جهت مورد توجه قرار داد، از یک جهت برای محیط های روستایی و پیرامون آن ها این فرصت را مهیا می کند تا گردشگران فارغ از هیاهوی شهری و تکنولوژی در بطن سنتی روستا زمانی را به فراغت بگذرانند و از دیگر سو در کنار آن اقتصاد روستایی وابسته به زمین می تواند راه های تنفس دیگری را تجربه کند.

به گفته وی، گردشگری روستایی امروزه با توجه به این که صنعت کشاورزی اهمیت خود را به عنوان محور اصلی توسعه روستایی از دست داده است، رو به توسعه دارد، چرا که رشد فزاینده جمعیت، افزایش بهره برداری ها و کاهش منابع طبیعی و در نتیجه آن تهدید محیط زیست انسانی جوامع روستایی را برای ادامه حیات و تداوم رشد خود به منابع درآمدی دیگری واداشته است.

وی ادامه می دهد: دولت ها و برنامه ریزان نیز سعی دارند تا از عرضه کنندگان بخواهند جریان گردشگری روستایی را به نواحی مختلف سوق دهند تا از این طریق علاوه بر رشد اقتصاد محلی وضعیت خانواده های کشاورزان نیز بهبود یابد.

به گفته وی، این رویکرد به گردشگری روستایی موجب آن شده تا راهکارهای توسعه مورد بررسی مجدد قرار گیرند و یک نگرش منطقه ای در تجمیع فعالیت های گردشگری روستایی برای به نتیجه رسیدن اهداف مورد نظر اخذ گردد تا با شناسایی مناطق مستعد و گونه های مختلف گردشگری روستایی به تبیین منطقه ای توسعه گردشگری پرداخته شود.

وی تصریح کرد: این روندخود به پایداری و حفظ محیط روستا، احیا و ثبات اقتصادی جوامع روستایی و توسعه تجارت گردشگری در مقیاس کوچک به عنوان شیوه ای برای عمل وابسته است که در چارچوب منطقه بندی زمینه های مناسبی را در تلفیق ترکیب شرایط مختلف فراهم می آورد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان درباره اقدامات این سازمان برای توسعه گردشگری روستایی استان می گوید: کارشناسان این سازمان 13 روستای هدف گردشگری را شناسایی کرده اند که از این تعداد پرونده 8 روستای هدف شامل روستاهای زیارت گرگان، گچسوی بالای کلاله، رادکان کردکوی، پاقلعه رامیان، افراتخته علی آبادکتول، شاهکوه سفلی گرگان، قلعه قافه مینودشت و فارسیان آزادشهر تکمیل و به کمیته راهبردی گردشگری و عشایری سازمان مرکزی معرفی شده اند.

وی افزود: از این میان طرح مطالعات روستای زیارت گرگان شروع شده و مابقی نیز در دست اقدام است و پس از تصویب این کمیته، زیرساخت های گردشگری در روستاهای مذکور با هدفمندی بیشتری اجرا خواهد شد.
وی اظهار داشت: در طرح ساماندهی روستاهای هدف گردشگری، نصب تابلوی راهنما و مشخصه روستا، آموزش دهیاران و مردم جهت ارائه خدمات مناسب و ساماندهی زیرساخت های گردشگری در روستاها از جمله مواردی است که جهت اجرا مد نظر گرفته شده است.

وی افزود: از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی گلستان تلاش کرده است به طرح های گردشگری در حوزه روستاهای استان که از سوی دهیاران و یا اهالی روستاها به این سازمان پیشنهاد داده می شود در کمترین زمان ممکن پاسخ مثبت دهد و همکاری های لازم را جهت اجرایی شدن آن ها و گرفتن استعلام ها انجام دهد، نظیر هتل زیارت گرگان که با سرمایه گذاری یکی از اهالی این روستا محقق شد.

وی در پاسخ به این سئوال که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تنهایی می تواند موجبات رشد و توسعه گردشگری روستایی را فراهم آورد، اظهار داشت: اساساً گردشگری در کشورهایی همانند ایران حوزه ای فرابخشی است و بسیاری از ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در بحث گردشگری فعال هستند و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی این امر است و بیش از همه مدیریت راهبردی و نظارت عالیه آن را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: از این رو، به تنهایی نمی توانیم زمینه های رشد و توسعه گردشگری به ویژه گردشگری روستایی را فراهم آوریم اما به طور جدی در پی آن هستیم با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط در کارگروه گردشگری طرح های مربوط به گردشگری روستایی تصویب و اجرایی شود.

وی همچنین درباره نقش دهیاری ها در روند توسعه گردشگری روستایی گلستان گفت:
دهیاری ها، دروازه ورود به توسعه روستایی به ویژه در روستاهای استان هستند زیرا شناخت همه جانبه و دقیق تری از روستای محل سکونت خود دارند و بنابراین بایستی نگاهی توام با رهیافت اقتصادی داشته باشند، بدین معنا که به مقاصد گردشگری روستایی به عنوان مکانی برای یک تجارت نگاه کنند.

وی ادامه داد: در رهیافت اقتصادی در این زمینه بررسی توان های محیطی منطقه در برآورد عرضه به عنوان محصول مطرح بوده که می تواند شناخت منابع فرهنگی، تاریخی و طبیعی نواحی روستایی و گونه های گردشگری بر پایه این منابع، برآورد تراکم و ظرفیت گردشگرپذیری، توان سنجی شاخص های اقتصاد روستایی در زمینه کشاورزی و دیگر بخش ها، قابلیت عرضه دیگر محصولات مورد نیاز گردشگران و بررسی و برآورد امکانات و گونه های مختلف اقامتی را در نواحی روستایی را در برگیرد.